Vihreä siirtymä on vientimahdollisuus, jota Suomen ei kannata tyriä

Suomi elää viennistä. Julkisen talouden tasapainottaminen jää haaveeksi ilman menestyksekästä tavaroiden ja palveluiden vientiä Suomesta maailmalle. Samaan aikaan on tiedossa, että ilmastonmuutoksen hillintä ja luontokadon pysäyttäminen edellyttävät mittakaavaltaan massiivisia investointeja maailmanlaajuisesti. Vihreä siirtymä tarkoittaa käytännössä uutta teollista vallankumousta pois fossiilitaloudesta, ja se tietää valtavaa kysyntää kestäville ratkaisuille.

Suomalaisyritysten yhteenliittymä Climate Leadership Coalition yhdessä konsulttiyhtiö Boston Consulting Groupin kanssa onkin arvioinut vihreän siirtymän olevan Suomelle jopa sadan miljardin vientimahdollisuus. Se on samaa kokoluokkaa kuin nykyinen vienti kokonaisuudessaan. Mahdollisuuksia löytyy esimerkiksi akkuteollisuudessa, teollisuuden dekarbonisaatioteknologiossa, edistyneissä biojalosteissa ja kasviproteiineissa. Kehittämällä, tuottamalla ja viemällä skaalautuvia ilmastoratkaisuita Suomi voi olla paljon kokoaan suuremmassa roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä – ja hyötyä edelläkävijänä siitä huimasti.

Tämä ei kuitenkaan tapahdu itsestään, vaan vaatii tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. Peräpeiliin vilkuilemalla ja lyhytnäköisellä päätöksenteolla katsomme vierestä, kun muihin maihin syntyy kestävän teollisuuden ja vihreiden innovaatioiden mukanaan tuomia työpaikkoja, investointeja, vaurautta ja hyvinvointia.

Yritykset ja liike-elämä kirittävät paraikaa poliitikkoja. Me tarvitsemme esimerkiksi valtavat määrät puhdasta energiaa, jättimäisiä investointeja, kekseliäitä innovaatioita ja vakaan liiketoimintaympäristön. Tässä kaikessa poliitikot ovat portinvartijoina sujuvoittamalla lupaprosesseja, kannustamalla esimerkiksi veroratkaisuilla investointeihin ja tutkimus- ja tuotekehitykseen ja pitämällä huolen siitä, ettei ilmasto- ja luontopolitiikkamme ole poukkoilevaa vaan nojaa tiukasti tieteeseen. Ylipäänsä kaivataan rohkeutta astua uuteen aikaan ja uudistua. Suomessa politiikka on edelleen liian usein jarruna uuden luomiselle ja toimialoja mullistavalle yritystoiminnalle.

Vihreä siirtymä on maailmanlaajuinen mullistus, jossa talouden pelikortit jaetaan uusiksi. Suomen ei kannata tyriä mahdollisuuttaan, sillä murrosvaiheen askeleet määrittävät myös jatkoa vuosikymmeniksi sen suhteen, minne uusi teollisuus ja osaaminen keskittyy.

Mielipide on kirjoitettu yhdessä kansanedustaja Atte Harjanteen kanssa ja se on julkaistu alun perin Vantaan Sanomissa