Kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitusyhteistyölle on yksi yllättävä este

Hallitustunnustelut alkavat tosissaan perjantaina. Uskon, että kokoomus lähtee tavoittelemaan yhteistyötä ensisijaisesti perussuomalaisten kanssa. Tämä yhteistyö voi kuitenkin tyssätä asiaan, joka ei ole vaaliväittelyissä noussut kynnyskysymykseksi, mutta jossa puolueiden näkemykset ovat kuin eri universumeista.

Nimittäin työperäiseen maahanmuuttoon.

Todetaan se taas: Suomi joko kansainvälistyy tai taantuu. Väestötieteilijät ja ekonomistit ovat tästä aivan yksimielisiä. Nykyisen kaltaisella väestöpyramidilla Suomessa ei yksinkertaisesti riitä tarpeeksi työikäistä väestöä turvaamaan työllään ja toimeliaisuudellaan hyvinvointiyhteiskunnan perustaa. Jo nyt yritykset ympäri Suomen kamppailevat työntekijäpulan kanssa ja esimerkiksi investointeja jää syntymättä pulasta johtuen. Asialla on kiire, olemme jo nyt myöhässä.

Siksi lähes kaikki puolueet ovat olleet yhtä mieltä siitä, että työperäisen maahanmuuton edistäminen on tärkeimpiä – ellei jopa tärkein – asia tulevalla hallituskaudella Suomen talouden kannalta. Perussuomalaiset eivät kuitenkaan jaa tätä tutkijoiden, yritysten ja muiden puolueiden näkemystä.

Tulevan hallituksen tulee kuitenkin jo hallitusohjelmavaiheessa tehdä valinta kansainvälistymisen ja taantumisen välillä. Ja siksi työperäinen maahanmuutto on mielestäni hankalin yhteensovitettava asia perusporvarihallituksen syntymisen kannalta.

Kansainvälisen rekrytoinnin helpottaminen oli kokoomuksen yksi keskeisistä vaaliteemoista. Se on esimerkiksi suunnitellut saatavuusharkinnasta luopumista. Tämä mahdollistaisi sen, että yritykset voisivat vapaasti rekrytoida EU-alueen ulkopuolelta työntekijöitä.

Perussuomalaiset puolestaan on linjannut, ettei työperäistä maahanmuuttoa EU:n ulkopuolelta pitäisi pääsääntöisesti sallia ollenkaan, ellei kyse ole huippukoulutetuista työntekijöistä. Lisäksi puolue on esittänyt lukuisia muita kiristystoimenpiteitä työperäisen maahanmuuton hillitsemiseksi.

Myös perussuomalaisten äänestäjät suhtautuvat negatiivisesti työperäiseen maahanmuuttoon. Tänään julkaistun Taloustutkimuksen kyselyn perusteella perussuomalaisia kannattavista melkein puolet haluaisi vähentää työperäistä maahanmuuttoa. Ei ole helppo myydä kansainvälisen rekrytoinnin helpotuksia kannattajakunnalle, jonka mielestä työperäistä maahanmuuttoa pitäisi pikemminkin vähentää nykytasosta.

Jotta työvoimapula voitaisiin ratkaista, pitäisi vuotuisen työperäisten maahanmuuttajien määrän olla tulevan vaalikauden lopussa lähes kaksinkertainen nykytasoon nähden. Talouden sopeutustoimista ei nimittäin yksinään ole mitään hyötyä, jos työntekijäpula jatkaa Suomen näivettämistä. Siksi odotan, että hallitustunnustelija Orpo tulee esittämään jo tunnustelukysymyksissä sitoutumista toimiin, joilla voidaan täyttää elinkeinoelämän ja tutkijoiden arviot ulkomaisen työvoiman tarpeesta.

Työperäisen maahanmuuton kaksinkertaistaminen tarkoittaisi yli 4000 tulijaa joka ainoa kuukausi vaalikauden lopussa. Tämä olisi väistämättä erittäin suuri yhteiskunnallinen muutos. Minä ja Vihreät suhtaudumme asiaan myönteisesti, mutta tulee olemaan mielenkiintoista nähdä löytyykö tästä vaalivoittajien välillä myös yhteisymmärrys.