Romuttaako vihreä siirtymä Suomen talouden ja vientiteollisuuden kilpailukyvyn?

Ei romuta, jos kysytään yrityksiltä ja työnantajilta – päinvastoin. Nimittäin Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi eilen omat vaaliteesinsä, joissa se vaatii, että ”vihreää siirtymää on vietävä eteenpäin kaikin mahdollisin keinoin”. Yritysten ja työnantajien mukaan vihreä siirtymä kasvattaa Suomen kilpailukykyä.

Liike-elämän näkemys vihreästä siirtymästä ja sen tärkeydestä Suomen kilpailukyvylle on juuri sitä, mitä me vihreät olemme yrittäneet kertoa jo vuosia. Jos haluamme olla voittaja 2000-luvun maailmassa, pitää uskaltaa päästää irti 1900-luvun fossiilitaloudesta ja idän kaupan nostalgiasta.

Sen sijaan monet muut puolueet ja poliitikot vievät Suomea ihan toiseen suuntaan kuin yrittäjät, työnantajat ja liike-elämä toivovat. Esimerkiksi perussuomalaiset surkuhupaisasti julkisti samaan aikaan EK:n kanssa talousohjelmansa, jossa vaadittiin täsmälleen päinvastaista linjaa kuin tämän maan vaurautta luovat yritykset vaativat. Perussuomalaisten mukaan vihreä siirtymä ”romauttaa Suomen vientiteollisuuden kilpailukyvyn” ja sitä on lykättävä.

Ilmiselvästi suomalaisten yritysten viesti ei ole ihan kaikkia tässä maassa vielä tavoittanut.

Talous ja vihreys eivät ole toisiaan poissulkevia. Päinvastoin vihreä siirtymä luo uusia mahdollisuuksia, innovaatioita ja lisää kilpailukykyä. Yritykset ympäri maailmaa – myös Suomessa – ovat heränneet ymmärtämään tämän jo ajat sitten. Mm. perussuomalaisten vaatimalla politiikalla ottaisimme peruutusaskelia maailmaan, jota ei enää ole, ja katsoisimme vierestä, kun muihin maihin syntyy kestävän teollisuuden ja vihreiden innovaatioiden mukanaan tuomia työpaikkoja, investointeja, vaurautta ja hyvinvointia.

Jos kannatat Suomen kilpailukykyä ja taloutta parantavaa, ilmastoa ja ympäristöä suojelevaa ja eteenpäin katsovaa työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukevaa politiikkaa, käy tukemassa mun kampanjaa osoitteessa https://tinyurl.com/TueEvaa