Vihreät Nato-puolueeksi – hakemuksen jätön jälkeisestä ajasta ryhdyttävä keskustelemaan

Vihreät on nyt virallisesti Nato-jäsenyyttä kannattava puolue! Asiasta päätettiin tämän päivän puoluevaltuuskunnan kokouksessa.
Oma Nato-kantani muuttui myönteiseksi jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Raportit kielletyistä aseista, sotarikokset Butshasta sekä kaikki muut Ukrainassa tapahtuneet kamaluudet sekä Venäjän poliittisen johdon totaalinen julmuus ja häikäilemättömyys ovat vain vahvistaneet näkemystäni siitä, että Suomelle oikea paikka on Natossa eikä sen ulkopuolella.

Nähdäkseni alkaa näyttämään sataprosenttisen varmalta, että Suomi jättää Nato-hakemuksen ja kyse on enää lähinnä siitä, miten nopeasti se tapahtuu. Kuitenkin kuten esimerkiksi Atte Harjanne tänään totesi, jäsenhakemuksen jättäminen ei suinkaan tarkoita, että ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu tulisi päätökseen. Päinvastoin tuolloin alkaa keskustelu siitä, millainen Nato-maa meistä voisi tulla.
Koska pidän hakemuksen jättämistä lähes selvänä, menin myös itse puheessani vähän asioiden edelle herätelläkseni keskustelua ajasta Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen. On arvioitu, että jäsenhakuprosessi voisi kestää jopa 12 kuukautta hakemuksen jättämisestä. Se on pitkä aika etenkin, kun moni asiantuntija pitää tuota aikaa kaikkein kriittisimpänä.

Olenkin varsin huolissani siitä, miten vähän meitä suomalaisia on valmistettu tuohon hakemuksen jättämisen jälkeiseen aikaan, joka saattaa koittaa jo ihan muutaman viikon sisällä. Ymmärrän, että tässä vaiheessa moni asia on salassa pidettävää, mikä tietysti rajoittaa mahdollisuuksia kommunikoida varautumistarpeita avoimesti. Tiedän, että jopa kansanedustajat kipuilevat sen kanssa, miten heille voidaan saada päätöksen kannalta tärkeä, mutta turvallisuuden kannalta arkaluonteinen tieto.

Kuitenkin kansalaisten valmistaminen pitäisi aloittaa mielestäni jo nyt, koska Venäjä tulee lähes varmuudella kohdistamaan meihin vaikutuspyrkimyksiä. Saimme tästä esimerkiksi viitteitä jo kyberhyökkäysten muodossa kaksi viikkoa sitten päivänä, jolloin Ukrainan presidentti puhui eduskunnalle. Lisäksi esimerkiksi GPS-häirintää on esiintynyt edeltävinä viikkoina itärajan tuntumassa. Myös suojelupoliisi on varoittanut Venäjän kyberiskujen ja informaatiovaikuttamisen uhasta tulevina kuukausina.

Mikäli jäsenyysnevottelut venyvät todella pitkiksi, on vaarana, että väliin jää myös alle vuoden päässä siintävät eduskuntavaalit. Tiedämme myös, että Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan häikäilemättömästi myös muiden maiden vaalituloksiin.

Etenkin sosiaalisessa mediassa väärä tieto ja lietsonta leviää nopeasti. Tästä hyvä esimerkki on viime viikolla levinnyt, puolittaiseksi uutisankaksi osoittautunut video, jossa Venäjän esitettiin vyöryttävän sotakalustoa itärajallemme. Hyvällä varautumisella väärän tiedon leviäminen ja paniikin lietsonta voitaisiin välttää.

Suomalaiset ovat fiksuja ja esimerkiksi meidän erinomaiset medialukutaitomme tekevät vieraan vallan vaikuttamispyrkimykset täällä hankalaksi. Olemme kuitenkin astumassa täysin uuteen tilanteeseen, jollaista yksikään meistä ei ole ennen kokenut. On selvää, että paljon tunteita ja arvaamattomuutta on pelissä. Valmistamalla kansalaiset ennalta tuleviin skenaarioihin, voisimme olla askeleen hyökkääjiä edellä.