Valtuustoaloite: Dialogilla uutta virtaa kansalaisosallisuuteen

Poliittisessa osallistumisessa on laskeva trendi. Se näkyy muun muassa kuntavaalien äänestysprosenteissa. Maailman haasteet eivät kuitenkaan ole laskussa. Niiden ratkaiseminen vaatii sekä hyviä päättäjiä vaaleilla valittuihin elimiin että uusia osallistumisen keinoja kansalaisille.

Sitran syyskuussa julkaisema Demokraattiset osallistumismahdollisuudet Suomessa -kyselytutkimus osoittaa, että kuitenkin jopa 700 000 kansalaisista haluaisi osallistua päätöksentekoon enemmän, mutta kokevat, että kynnys osallisuuteen on liian korkea. Lisäksi Sitran tutkimuksesta selvisi, että valtaosa päättäjistä eivät luota kansalaisten kykyyn osallistua vaikeisiin yhteiskunnallisiin teemoihin.

Nykyinen päätöksentekomalli onkin etäännyttänyt kansalaisia politiikasta ja siihen on löydettävä ratkaisu, sillä ihmisten välinen kontakti ja keskustelu on avain luottamuksen rakentamiseksi.

Esitämme, että Osallistuva Vantaa -työn puitteissa Vantaa fasilitoisi julkisia keskusteluja, joiden teemana olisi mm. kaupungin päätöksentekomalli, luottamushenkilötoiminta, päätösprosessit ja niihin vaikuttaminen, ja ennen kaikkea ihmiset. Minkälaisia henkilöitä toimintaan osallistuu, miksi, ja miten he sen kokevat?

Esitämme lisäksi, että Osallistuva Vantaa -työn menetelmiin otettaisiin mukaan puntaroivat keskustelut. Malliin periaatteisiin kuuluu satunnaisesti valittujen kansalaisten ja päättäjien tuonti yhteen, ilmiötä koskeviin faktoihin perehtyminen, fasilitoitu keskustelu sekä yhteisen kannan ja julkilausuman muodostaminen. Sitran raportti suosittelee tätä, ja kertoo että Euroopassa toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia edustuksellisen demokratian täydentäjänä.

Sitran raportti myös suosittelee lisäämään helppoja ja digitaalisia osallistumisvälineitä asukkaille. Edellämainitut toimet kytkettäisiin olemassaoleviin Osallistuvan Vantaan työkaluihin, ja henkilöstö pystyisi kehittämään uusiakin.

Sitran julkaisu:  Demokraattiset osallistumismahdolli­suudet Suomessa

Aloitteen tekijät:
Eva Tawasoli (vihr.)
Mikko Viilo (vihr.)
10.10.2022