Matalammat nopeusrajoitukset Vantaan taajama-alueille – valtuustoaloite

Meillä on Vantaalla paljon upeita ihmisiä, mutta ei yhtään ylimääräistä! Siksi esitän liikenneturvallisuuden parantamiseksi kotikuntaani Vantaalle matalampien nopeusrajoitusten käyttöönottoa. Matalammilla nopeusrajoituksilla voimme parantaa tutkitusti liikenneturvallisuutta sekä vähentää mm. päästö- ja meluhaittoja. Esimerkiksi liikenneturvakeskus suosittelee kuntia siirtymään matalampiin nopeusrajoituksiin.

Lue alta valtuustoaloitteeni sisältö: 

Liikenneturva kannustaa 23.9.2021 julkaisemassaan tiedotteessaan kuntia ottamaan käyttöön matalammat nopeusrajoitukset. Myös esimerkiksi Pyöräliitto on vaatinut taajama-alueiden nopeusrajoitusten madaltamista.
Vantaan tulisi ottaa Liikenneturvan suosittelemat matalammat nopeusrajoitukset käyttöön nykyistä laajemmin taajama-alueille kohdistuen erityisesti alueisiin, joilla on paljon kevyttä liikennettä autoliikenteen lisäksi. Lisäksi nopeusrajoituksia tulee alentaa alueilla, joissa on koulujen, palvelutalojen tai terveyskeskusten kaltaisia palveluita.

Ajonopeuksien rajoittaminen on tutkimusten mukaan tehokas keino ehkäistä onnettomuuksia. Noin puolet henkilövahinkoon johtavista onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on osoittanut tutkimuksessaan henkilövahinko-onnettomuuksien vähenevän 9 %, kuolemien 19 %, vakavia loukkaantumisten 13 % ja lievien loukkaantumisten 7 %, kun nopeusrajoitusta alennetaan 40 km/h vauhdista 30 km/h vauhtiin*. Esimerkiksi Espoossa, jonka kaduista 60 prosenttia on 30 km/h nopeusrajoituksen piirissä, esiintyy verraten vähän taajama-alueiden tieliikenneonnettomuuksia.

Turvallisuus paranee, sillä ajoneuvon kuljettajalle jää merkittävästi enemmän pelivaraa ongelmatilanteissa. 10 km/h nopeusrajoituksen madallus 40 km/h nopeudesta 30 km / h nopeuteen vähentää ajoneuvon pysähtymisaikaa kuivissa olosuhteissa 33 % ja märissä olosuhteissa 39 % (oletuksena kuljettajan 1 s reaktioaika). Lumisella tai jäisellä tiellä ero jarrutusmatkoissa on vielä suurempi. Lisäksi tietenkin myös törmäysvoimat pienenevät moninkertaisesti vauhdin laskiessa.

Nopeuden rajoittamisella voi olla myös päästöjä ja melua vähentävä vaikutus. Tasaisemman liikennevirran takia typenoksidi- ja CO2-päästöt ovat 30 km/h nopeuksilla n. 25 % matalammat kuin 50 km/h vauhdilla Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan teettämän selvityksen mukaan. Myös katupölyn leviäminen on pienempää pienemmillä nopeuksilla. Lisäksi 10 km/h nopeuden vähentäminen voi vähentää autoilun melutasoa useamman desibelin verran.

Nopeusrajoitusten laskulla on Liikenneturvan Kantar TNS Oy:n toteuttamissa kyselytutkimuksissa suomalaisvastaajien tuki. Liikenneturvan tilaamassa selvityksessä 62 % vastanneista luonnehtivat 30 km/h nopeusrajoitusta turvalliseksi. Lisäksi kuvasi rajoitusta 23% sujuvaksi ja 19% miellyttäväksi. Vain 30 % luonnehti rajoitusta liian hitaaksi ja 8% epämiellyttäväksi. Lisäksi 80 % vastanneista toivoi kuntapäättäjien edistävän liikenneturvaa, johon nopeusrajoitusten lasku olisi toimiva ratkaisu.

Vantaan tulee edistää liikenneturvaa kaupungissa. Nopeusrajoitusten lasku on tähän tutkitusti tehokas keino, jolla on liikenneturvallisuuden lisäksi myös muita positiivisia vaikutuksia. Me allekirjoittaneet vaadimmekin nopeusrajoitusten laskua Vantaalla Liikenneturvan esityksen mukaisesti.
*Henkilövahinko-onnettomuuden vähenivät edellä luetelluilla prosenttilukemilla, vaikka todelliset ajonopeudet alenivatkin vain 3,5 km/h. Nopeusrajoitusten paremmalla valvonnalla olisi todennäköisesti saavutettavissa vieläkin merkittävämpiä tuloksia onnettomuuksien ehkäisyssä.