Vihreät: kannabis lailliseksi, jotta haitat vähenevät!

Vihreät äänesti puoluekokouksessa viikonloppuna linjakseen kannabiksen kieltolain kumoamisen ja kannabiksen käytön, myynnin ja hallussapidon sallimisen ja tuomisen sääntelyn ja valvonnan piiriin.

Todetaan heti alkuun, että kannabiksen käyttö on terveydelle haitallista tai ei ainakaan terveyden kannalta positiivista (muuten kuin mahdollisesti hallitussa lääkintäkäytössä) enkä varsinaisesti toivo kenenkään ryhtyvän käyttämään kannabista. Tavoite ei siis missään nimessä ole lisätä kannabiksen käyttöä.

Aloitteen tavoitteena on yksinkertaisesti vähentää kannabiksen laittomuudesta aiheutuvia haittoja, jotka ovat kokonaisuudessaan suuremmat kuin päihteen käytöstä koituvat haitat (joiden olemassaoloa tuskin kukaan kiistää). Kyse on siis kokonaisuudesta.

Mietitään ensin hetki, mitä nykyinen kriminalisointiin perustuva kieltolaki on saanut aikaan. Myynti tapahtuu pimeillä markkinoilla ja kannabiksen saatavuus on hyvin laajaa. Raportoidaan, että kannabista saa jopa kotikuljetuksella netistä tilattuna. Myös alaikäiset kertovat kannabiksen olevan helpommin hankittavissa kuin alkoholin, vaikka alkoholia löytyy hyllymetreittäin maamme jokaisesta myymälästä. Kriminalisointi ei myöskään ole estänyt kannabiksen hyvin laajalle levinnyttä käyttöä tai muuten vähentänyt sen suosiota päihdekäytössä. Noin 45 % suomalaisista nuorista aikuisista on käyttänyt kannabista kriminalisoinnista huolimatta.

Kieltolaki antaa myös kannustimen tehdä päihteestä vahvempaa. Tämä puolestaan esimerkiksi altistaa suuremmille terveyshaitoille kuin miedomman kannabiksen käyttö – esimerkiksi psykoosiriski kasvaa päihteen vahvuuden kasvun myötä. Laittomuus myös estää tai hankaloittaa avun hakemista hallinnasta karanneeseen päihteiden käyttöön. Myös laillinen lääkintäkäyttö sekä päihteettömien hamppukasvien tuotanto ovat osaltaan estyneet kannabiksen kieltolain vuoksi.

Kannabiksen kieltolain lopettamisella pyritäänkin siis nimenomaan ensisijaisesti ratkomaan yllä kuvattuja kriminalisoinnin aiheuttamia ongelmia. Myynti saataisiin sääntelyn ja valvonnan piiriin siinä missä meidän muutkin lailliseksi luokitellut päihteet. Voisimme määritellä esimerkiksi, minkä vahvuista kannabista myydään ja käytetään sekä sitä, minkä ikäiset henkilöt ovat oikeutettuja ostamaan kannabista. Voisimme ohjata helpommin ongelmakäyttäjät avun piiriin sekä vapauttaa esimerkiksi poliisiresursseja vakavampien rikosten torjuntaan.

Kannabiksella on myös merkittävä markkinapotentiaali. Tällä hetkellä jopa täysin laillinen hamppuviljely kärsii kieltolain mielivallasta. Laillisen lääke- ja viihdekannabiksen globaalin markkinakoon arvioidaan lähentelevän jopa 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria kuluvan vuosikymmenen loppua lähestyttäessä. Tällä hetkellä meille jää kannabiksesta maahamme kieltolaista johtuen lähinnä vain taloudellisia haittoja.

Vihreät liittyy tällä laillisuutta kannattavalla esityksellään joukkoon, jossa ovat jo esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL. Olin yksi aloitteen allekirjoittaneista.

Vihreiden koko puoluekokousaloite asiaan liittyen löytyy täältä: https://docs.google.com/document/d/1Qt43ZSauOaM2OU0KwYfcklxtyk3GrmLS9DscYuj27Uc/edit
Tekstissä on useita lähdeviitteitä maailman johtaviin lääke- ja yhteiskuntatieteellisiin julkaisuihin, joihin monet yllä kuvatuista väitteistä myös pohjautuvat.