Häirintä sulkee naisten ja tyttöjen suut verkossa

Hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää! Tyttöjen päivä muistuttaa meitä vääryyksistä, jotka kohdistuvat tyttöihin heidän sukupuolensa takia. Toisaalta tyttöjen päivän on tarkoitus rohkaista toimimaan aktiivisemmin tyttöjen oikeuksien eteen. Plan International on nostanut tänä vuonna päivän teemaksi tyttöihin kohdistuvan verkkohäirinnän.

Verkkoviestinnän ja digitaalisen kanssakäymisen merkitys on kasvanut äärimmäisen paljon maailmanlaajuisesti ja koronapandemian vuoksi sosiaalisten kontaktien siirtyminen verkkoon on kiihtynyt entisestään. Samalla kuitenkin internetin laajentuminen, mobiilitiedon nopea leviäminen ja sosiaalisen median kasvanut suosio on madaltanut kynnystä väkivaltaiselle verkkokäytökselle. Tyttöjä ympäri maailman yhdistääkin saman kaltaiset kokemukset verkkohäirinnästä.

Verkkohäirinnästä on tullut salakavalasti este tasa-arvon toteutumiselle. Tytöillä ja naisilla on miehiä 27 kertaa korkeampi todennäköisyys kohdata häirintää verkossa. On kauhistuttavaa, että jopa 8- vuotias tyttölapsi voi saada aikuisilta pornokuvia ja seksiehdotuksia tai tulla hyväksikäytetyksi. Tilanne on vielä onnettomampi etnisten ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla, sillä heihin kohdistuva häirintä on kaikkein laajinta ja yleisintä.

Verkkohäirintä on niin yleistä, että kohtaan sitä myös itse lähes viikoittain. Joku uhkaa raiskaamalla ja päähän ampumisella; toinen huorittelee ja vihjailee, että ansaitsen kuolemaa; kolmannen mielestä olen maahantunkeutuja.Kun häirintä on tällaista, eikä edes vakavimpiin törkeyksiin puututa, ei ole ihme, että joka viides tyttö on vähentänyt häirinnän vuoksi sosiaalisten verkkoalustojen käyttöä. Häirintä sulkee naisten ja tyttöjen suut verkossa. Verkkohäirintä on osa laajempaa verkkoväkivallan kokonaisuutta ja kuten kaikki muut väkivallan muodot, myös verkkoväkivalta voi aiheuttaa kohteelleen todella syviä traumoja. Etenkin kun kyse on nuorista ja pienistä lapsista.

 

Mutta mikä ratkaisu tähän ongelmaan?

Tärkeintä on tietysti muistaa, että verkkoalusta ei poista häirinnän ja väkivallan inhimillisiä vaikutuksia. Verkossa tapahtuva väkivallalla on yhtä lailla oikean väkivallan tuhoisat seuraukset. Yli kolmannes suomalaisista tytöistä on esimerkiksi kärsinyt verkkohäirinnän seurauksena itsetunto-ongelmista.

Verkkoväkivaltaan tulee suhtautua äärimmäisen vakavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että mm. palveluntarjoajien tulee puuttua verkkoväkivaltaan nykyistä tarmokkaammin. Lainsäädännöllisesti verkkoväkivaltaa ei ole osattu huomioida ja on tärkeää, että lakimme päivitetään ajantasalle verkkoväkivallan kitkemiseksi. Kaikkein tärkein on se, että jokainen meistä aidosti pyrkii olla osallistumatta verkkoväkivaltaan ja pyrkii vaikuttamaan tähän ilmiöön niin hyvin kuin pystyy.

Yhdistetäänkö voimamme?