Hyvää tyttöjen päivää!

Kuvassa minun sukulaistyttöjä Afganistanissa.

Kansainvälinen tyttöjen päivä muistuttaa siitä, että tytöt sukupuolensa vuoksi joutuvat yhä edelleen sorron ja syrjinnän kohteeksi. Vaikka Suomessa tasa-arvon eteen on tehty sinnikkäästi työtä, silti täälläkin tapahtuu paljon törkeitä ihmisoikeusrikkomuksia suljettujen ovien takana. Etenkin vähemmistöryhmissä tapahtuvat ihmisoikeusloukkaukset jäävät usein muulta yhteiskunnalta piiloon. Rikoksen tunnusmerkit täyttävä sorto tyttöjä kohtaan on yhteiskunnallisella tasolla tuttu vain teoreettisena ilmiönä. Tyttöihin kohdistuvaa sortoa ei usein osata tunnistaa tai sortoon ei puututa riittävän ajoissa.
Monissa etnisten ja vähemmistöuskontojen ryhmissä syrjitään tyttöjä systemaattisesti nimenomaan sukupuolen takia. Vähemmistöyhteisöissä tyttöihin kohdistuva sorto ilmenee esimerkiksi pakkoavioliittona, ympärileikatuksi joutumisena ja kunniaväkivaltana. Patriarkaalisilla arvoilla on hallitseva rooli yhteisöjen ilmapiirissä ja monia ihmisoikeusrikkomuksia saatetaan perustella kulttuurisilla ja uskonnollisilla syillä. Tapakulttuurin tai uskonnollisten perusteluiden ei voida sallia menevän ihmisoikeuksien tai Suomen lain edelle.
Vähemmistöyhteisöissä ilmeneviin tyttöihin kohdistuviin ihmisoikeusongelmiin ei ole Suomessa pureuduttu riittävästi. Esimerkiksi kotouttamispalveluissa pitää tuoda selkeämmin ilmi Suomen lainsäädännön, uskonnonvapauden, tasa-arvon ja yhteiskunnan toiminnan periaatteita. On tärkeää, että maahanmuuttajat saavat kulttuurista ja sosiaalista kotoutusta kielen opetuksen ohella. Lisäksi viranomaissektorin koulutukseen on panostettavaa, jotta tyttöihin kohdistuva sorto tunnistetaan helpommin. Resursseja on myös lisättävä matalan kynnyksen palveluihin, jotta apua olisi helpommin saatavilla. Ongelman ratkaisemiseksi tarvitaan siis moniulotteisia toimintamalleja, jotta niistä muodostuu kattava palveluverkosto. Esimerkiksi turvakotien määrän lisäämisellä, neuvolatoiminnan laajentamisella sekä eri viranomaistahojen yhteistyön kehittämisellä voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syntyä ja auttaa sorron kohteeksi joutuneita.