Keskustelemattomuus ja polarisoituminen mahdollistavat naisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset

Julkaistu alunperin 10.3.2019 Vihreiden naisten blogissa.

Meillä ei ole Suomessa ollut kykyä käydä rauhallista ja moniulotteista keskustelusta haasteellisista aiheista, joita uskonto- ja maahanmuuttajavähemmistöjen läsnäolon vahvistuminen on tuonut mukanaan. Päinvastoin mykistymme helposti haasteiden edessä tai vaihtoehtoisesti jätämme keskustelukentän ääripäiden hallintaan. Kipeät aiheet ovat muovautuneet tabuiksi, faktoja ei tarjota ja keskimaastoon ei ole asiaa, sillä sovittelijaa ammutaan molemmista ääripäiden poteroista.

Kaiken keskustelemattomuuden ja mielikuviin perustuvien mielipiteiden ristitulen keskellä maassamme on kuitenkin kasvava joukko naisia, joiden ihmisoikeuksia loukataan. Eri ihmiskaupan muodot kuten pakkoavioliitto, vapaudenriiston tunnusmerkit täyttävä toiminta ja kunniaväkivalta ovat täysin vaille huomiota jääneitä uskonto- ja maahanmuuttajavähemmistöihin liitoksissa olevia ilmiöitä. Ongelmiin ja niiden lieveilmiöihin ei puutu kukaan riittävällä tahdolla – ei poliitikot, virkavalta, media, asiantuntijat eikä ihmisoikeusjärjestöt.

Naistenpäivän kunniaksi Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, jossa sukupuolten välistä tasa-arvoa Suomessa hahmotettiin erilaisin tilastoin. Tiedämme, että naispuolisia kansanedustajia valittiin edelliseen eduskuntaan 34 miespuolisia edustajia vähemmän. Tiedämme myös, että naiset tekevät kotitöitä keskimäärin enemmän kuin miehet, tai että naisten keskimääräinen ansio on miehiä pienempi. Karkeimmista tasa-arvoisuuden epäkohdista emme kuitenkaan tiedä yhtään mitään. Meillä ei ole edes alustavaa arviota siitä, kuinka moni nainen kokee maassamme kunniaväkivaltaa, on joutunut naimisiin vasten tahtoaan tai pukeutuu päänsä peittäen muusta kuin omasta valinnastaan. Kukaan ei ole koskaan Suomessa selvittänyt näiden ihmisoikeusrikkmusten laajuutta.

Se, että maahamme rantautuneita ihmisoikeusloukkaustapauksia ei ole kartoitettu, tai että niistä ei puhuta, ei tarkoita, etteikö ongelmia olisi. Hankalien asioiden olemassaolon tunnistaminen ja tunnustaminen ovat ensimmäiset askeleet auttaaksemme uhreiksi joutuvia. Olen itse ihmisoikeusrikkomusten uhri, saan tietooni tai todistan itse yhteisössäni ja työssäni jatkuvasti lukuisia naisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia ja esimerkiksi Haagan viime viikon murhan yrityksissä epäillään olleen kyse kunniaväkivallasta naisia ja lapsia kohtaan. Naisiin kohdistuva ihmisoikeusloukkausilmiö on todellinen.

Yhteiskunnallisesti maahanmuuttaja- ja uskontovähemmistöissä naisiin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset ovat osa laajempaa ongelmaa. Naisten sorto heijastuu perhe- ja yhteiskuntarakennedynamiikan kautta negatiivisesti maahanmuuttajataustaisiin ihmisiin sekä heidän osallisuuteen yhteiskunnassa jopa useiden sukupolvien yli. Lieveilmiöiden kierre katkaistaan varmimmin tukemalla tasa-arvoasemaltaan heikoimpia naisia.

Naisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia tulee ehkäistä kouluttamalla eri alojen ammattilaiset tunnistamaan ja puuttumaan esimerkiksi kunniaväkivallan eri muotoihin riittävän aikaisessa vaiheessa. Avaamalla yhteiskunnallisen keskustelun autamme myös väkivallan uhria tunnistamaan väärinkäytöksen tai mahdollisen rikoksen, sillä uhrinkin oikeudentaju saattaa hämärtyä, mikäli pysymme asioista vaiti. Tuomioistuimillamme tulee olla riittävät edellytykset puuttua uudenkaltaisiin rikoksiin sekä riittävä tahto osoittaa, että kunniaan tai alistamiseen liittyviä rikoksia ei sallita ja niistä rankaistaan ankarimman lainkirjaimen mukaan.

Haluan olla osaltani avaamassa vuorovaikutusareenaa maltilliselle ja moniulotteiselle keskustelulle. Haluan päättäjänä puuttua räikeimpiin tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia rikkoviin tekoihin. Hankalimmat asiat tulee ottaa tarkasteluun ensimmäisenä, sillä niiden tuhovoima on merkittävin. Haluan, että Suomesta turvaa hakevat naiset eivät koe täällä turvattomuutta. Haluan esimerkilläni auttaa kunniaväkivallan, alistamisen ja sorron uhkaa kokevia naisia puolustamaan oikeuksiaan. Haluan auttaa koko suomalaista yhteiskuntaa rakentamaan oikeudenmukaisuuteen perustuvia rakenteita, sillä vakaa yhteiskunta on sen jokaisen jäsenen etu.