Turvapaikka Suomesta?

Kuluneen vuoden aikana turvapaikanhakijat ovat olleet monissa foorumeissa kuuma puheenaihe. Oleskelulupien edellytysten kiristäminen keväällä 2016 oli virhe. Miksi ihmisiltä vietiin oikeus saada kansainvälistä suojelua humanitäärisin perustein?

Kuluneen vuoden aikana maahanmuuttoviraston päätehtävänä on ollut purkaa turvapaikkahakemusten ruuhkaa ja hallituksen linjana on ollut saada Suomesta ”vähemmän houkutteleva” EU:n ulkopuolella olevien pakolaisten silmissä.

Kansainvälisten sopimusten ja Suomen lakien perusteella Suomi on velvollinen antamaan suojelua sitä tarvitseville. Kiintiöpakolaisten kapasiteetin nostaminen on yksi keino vähentää laittoman maahanmuuton määrää. Tosi asia on se, että Suomi maksaa turvapaikanhakijoiden kustannuksia sinä aikana, kun heidän turvapaikanhakemuksia käsitellään. Toinen tosi asia on se, että heidän seassaan on myös ”elintasomatkustajia”.

Turvapaikanhakijat joutuvat oleskelemaan vastaanottokeskuksissa pitkiä aikoja, jopa vuosia. Tämä itsestään altistaa heitä passivoitumiseen, laitostumiseen sekä lisää mielenterveysongelmien riskiä. Tähän hätään järkevintä olisi, että Maahanmuuttoviraston henkilöstömitoituksia lisättäisiin edelleen. Tällöin hakemusten käsittelyajat lyhenisivät, virhearvioiden mahdollisuus vähenisi ja pitkällä tähtäimellä tämä olisi Suomelle taloudellisesti kannattavampaa sekä turvapaikanhakijoille inhimillisempää.